aerologija


aerologija
aerology
* * *
• aerology

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aerologija — aerològija ž DEFINICIJA meteor. dio meteorologije koji istražuje pojave i procese u troposferi i stratosferi, osim sloja zraka neposredno uz tlo ETIMOLOGIJA aero + logija …   Hrvatski jezični portal

  • aerologíja — e ž (ȋ) meteorologija, ki proučuje visoko ozračje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • aerološki — aeròloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aerologe i aerologiju [aerološki dijagram] SINTAGMA aerološka postaja meteor. meteorološka postaja na kojoj se operativno i za istraživačke svrhe provode visinska mjerenja u atmosferi radiosondama i… …   Hrvatski jezični portal

  • aerolog — aeròlog m <N mn ozi> DEFINICIJA meteor. stručnjak za aerologiju ETIMOLOGIJA vidi aerologija …   Hrvatski jezični portal

  • aerolóški — a o (ọ̑) pridevnik od aerologija: aerološka opazovanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika